Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Uppdatering av stadsmiljöförvaltningens kartverk

Mottagarna av informationen i det här kapitlet utför ingen granskning utan använder informationen för att uppdatera stadsmiljöförvaltningens kartverk, du kommer inte få något svar från mottagarna när du levererat informationen.

Permanenta anläggningar

Projekterade kantlinjer behövs för att uppdatera stadsmiljöförvaltningens grundkarta över kommande förändringar (TK_Plan). Mittlinjer och väglinjemålningar används bland annat för att uppdatera nationella vägdatabasen (NVDB) och stadsmiljöförvaltningens lokala vägdatabas (LV) som i sin tur behövs för att kunna upprätta nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Nya LTF:er ska vara beslutade innan trafiken släpps på och därför är det viktigt att stadsmiljöförvaltningen får in planerade kantlinjer och mittlinjer i det här skedet. Modellfilen för ytskikt används bland annat för att uppdatera stadsmiljöförvaltningens anläggningsregister så vi har ytorna på plats när det är dags för den förvaltande organisationen att ta över anläggningen. Det är därför det är viktigt att alla ytorna i modellfilen är snappade mot varandra och inte innehåller glapp eller överlapp mellan ytorna.

Om det görs större förändringar under projektets gång som påverkar inskickade filer ska nya dwg-filer skickas in för uppdatering av kartskikten. Exempelvis om en cykelbana ändrar sträckning eller om en planerad cykelbana inte byggs. Skicka även med granskningssynpunkter.xlsx med fliken projektinfo ifylld för aktuellt projekt med en kommentar att inskickade filer ersätter tidigare levererade filer i projektet.

Tillfälliga anläggningar

Om projektet bygger tillfälliga anläggningar som ska trafikeras i minst 6 månader så ska vägkantlinjer och mittlinjer även levereras för den lösningen. Vilka datum de tillfälliga anläggningarna ska vara i bruk ska fyllas i kommentaren i granskningssynpunkter under fliken projektinfo.

Leveransen ska innehålla:

Modellfiler (format DWG):

 • Planerade nya/förändrade väglinjer/kantlinjer, inklusive farthinder, enligt specifikation nedan.
 • Mittlinjer/centrumlinjer på planerade nya/förändrade bilvägar, cykelbanor och gångbanor enligt specifikation nedan.
 • Arbetsområdet som yta/polygon enligt specifikation nedan.
 • Ytskikt enligt specifikationer nedan.
 • Planerade nya/förändrade vägmarkeringar och symboler, inklusive parkeringsfickor, enligt specifikation nedan.

Ritningar (format PDF, Legend ska synas på ritning):

 • 1801-1899 ytskiktsplan där ytskikt och möblemang tydligt framgår.
 • 8001-8299 vägutrustningsplan.
 • 8300-8499 Trafikföringsprincip.

Övrigt:

 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”

DWG-Specifikation

Se 12DA1 Format för hur modellfiler ska levereras.

Specifikation för modellfiler

Kantlinjer

För vad modellfilen ska innehålla, se 12DA3 Modellfiler.

Mittlinjer

För vad modellfilen ska innehålla, se 12DA3 Modellfiler.

Arbetsområde

För vad modellfilen ska innehålla, se 12DA3 Modellfiler.

Ytskikt

För vad modellfilen ska innehålla, se 12DA3 Modellfiler.

Vägmarkeringar

DWG-fil för vägmarkering ska levereras med två lager. Ett lager med endast vägmarkering för parkering (exempelvis parkeringsrutor) och ett lager med övrig vägmarkering.

Lager döps till:

 • Vägmarkering_Parkering
 • Vägmarkering_Övrigt

Arbetsområde PDF

Notera att den här informationen ska skickas till två mottagare. Informationen används för att underlätta det dagliga arbetet för de som handlägger markupplåtelser och TA-planer. De utför inte någon granskning. Du kommer inte få något svar av mottagarna.

Ritning som ska skickas:

 • Höjdplan, ytskiktsplan eller liknande i pdf-format där arbetsområdet tydligt framgår.

Övrigt att skicka:

 • Ritningsförteckning
 • Avstegslista (ifylld)
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet i fliken ”projektinfo”.
Dokument (6 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.