Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

På planteringsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

  • Ny buskplantering med angivande av sorter och antal
  • Nya stamträd och buskträd med angivande av sorter och antal
  • Typ av grässådd
  • Planteringarna måttsätts
  • Växternas lägen måttsätts med avstånd till planteringskant respektive inbördes avstånd

Se ritningsmall ”0016-Ritningsmall planteringsplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1BB1 Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.