Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Växelbeställningsritning ska upprättas vid projektering av växlar och spårkryss. Ritningen upprättas i skala 1:100. Vid fler än en växel eller ett spårkryss kan flera vyer läggas på samma ritning, alternativt upprättas separata ritningar för varje objekt.

 

Växelbeställningsritningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Tangeringspunkters läge och radier
 • Sektionsangivelse med linjenamn för ändpunkter
 • Rältyp (gaturäl/vignolräl)
 • Eventuella isolerskarvar
 • Eventuella skyddslådor
 • Eventuella vattenavledare
 • Markering av isolerad spårsträcka
 • Växelaggregat med växelnummer
 • Körriktning genom växel
 • Förlängningsmått på korsningshorn och vid FSK
 • Eventuella anslutande övergångar mot avvikande rältyp
 • Avgränsning av beställningsområde

 

Utöver växelbeställningsritning ska följande data medskickas som bilaga:

 • Linjeberäkning
 • Växelbeställningsritning i dwg-format
 • Typ av växelaggregat, elektriskt/manuellt och isolerat/oisolerat utförande
 • Typ av normalsektion, slipers/betongplatta/makadam samt befästningstyp
 • Korsningsvinklar (gon)

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.