Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Växelbeställningsritning ska upprättas vid projektering av växlar och spårkryss. Ritningen upprättas i skala 1:100. Vid fler än en växel eller ett spårkryss kan flera vyer läggas på samma ritning, alternativt upprättas separata ritningar för varje objekt.

 

Växelbeställningsritningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Tangeringspunkters läge och radier
 • Sektionsangivelse med linjenamn för ändpunkter
 • Rältyp (gaturäl/vignolräl)
 • Eventuella isolerskarvar
 • Eventuella skyddslådor
 • Eventuella vattenavledare
 • Markering av isolerad spårsträcka
 • Växelaggregat med växelnummer
 • Körriktning genom växel
 • Förlängningsmått på korsningshorn och vid FSK
 • Eventuella anslutande övergångar mot avvikande rältyp
 • Avgränsning av beställningsområde

 

Utöver växelbeställningsritning ska följande data medskickas som bilaga:

 • Linjeberäkning
 • Växelbeställningsritning i dwg-format
 • Typ av växelaggregat, elektriskt/manuellt och isolerat/oisolerat utförande
 • Typ av normalsektion, slipers/betongplatta/makadam samt befästningstyp
 • Korsningsvinklar (gon)