Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

För att upprätthålla en dagvattenanläggnings funktion krävs regelbunden och lämplig drift- och underhåll. Anläggningens syfte är att rena och fördröja tillströmmande dagvatten och erbjuder en bred variation i utformning. Olika anläggningar har olika skötselbehov vilket kräver tydliga drift-och underhållsrutiner.

Vid projektering av dagvattenanläggningar ska en driftinstruktion ha tagits fram av projektören.

För typlösningar för dagvattenanläggningar se 12EA Dagvatten.

I detta kapitel återfinns driftinstruktioner för olika dagvattenanläggningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.