Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att upprätthålla en dagvattenanläggnings funktion krävs regelbunden och lämplig drift- och underhåll. Anläggningens syfte är att rena och fördröja tillströmmande dagvatten och erbjuder en bred variation i utformning. Olika anläggningar har olika skötselbehov vilket kräver tydliga drift-och underhållsrutiner.

Vid projektering av dagvattenanläggningar ska en driftinstruktion ha tagits fram av projektören.

För typlösningar för dagvattenanläggningar se 12EA Dagvatten.

I detta kapitel återfinns driftinstruktioner för olika dagvattenanläggningar.