Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Under respektive typ av yta och frekvens av bussar finns alternativa val presenterade. Slutgiltigt val görs sedan beroende på om behov av anpassning till angränsande yta finns vad gäller material, färg och mönster.

 

Busshållplatser

Mer än 200 st bussar per dygn: 

  • 250 mm platsgjuten markbetong

 

Mellan 100 – 200 st bussar per dygn:

  • 150 mm asfaltbundet bär-, bind- och slitlager
  • Tjocklek bundet bärlager 50 mm, kvalitet kategori A, bindlager 68 mm, kategori A samt slitlager 32 mm, kategori B

 

Mindre än 100 st bussar per dygn: 

  • 100 mm asfaltbundet bind- och slitlager
  • Tjocklek bindlager 68 mm, kategori A samt slitlager 32 mm, kategori B

 

Bussterminaler och vändslingor

Oavsett antal bussar per dygn: 

  • 250 mm platsgjuten markbetong
  • 100 mm asfaltbundet bind- och slitlager
  • Tjocklek bindlager 68 mm, kategori A samt slitlager 32 mm, kategori B

(Gäller för vändslingor i ytterområden som trafikeras av en linje med enbart morgon och kvällstrafik).