Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att hålla Göteborg rent är det viktigt att lätt kunna göra sig av med skräp. Det bör därför finnas papperskorgar utplacerade längs alla primära gångstråk och framförallt vid korsningar och mötesplatser. Papperskorgarna ska placeras så att de inte hindrar framkomligheten eller utgör en risk för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Vid parallella gång- och cykelbanor bör papperskorgarna placeras på gångbanesidan. Eftersom papperskorgar inte alltid är luktfria så bör de inte placeras omedelbart bredvid sittplatser men dock i nära anslutning där gestaltningen av rummet tillåter en papperskorg.

Papperskorgar av mer tillfällig karaktär för stadens evenemang behandlas inte av denna riktlinje, men det är viktigt att dess färg kompletterar/harmonierar med befintligt möblemang.

Utformning och val av papperskorgar

Ur skötselhänseende är papperskorgar utan inre kärl som töms från sidan att föredra. Platspåsen som sitter i papperskorgen ska inte synas och fästes enklast om en ring.

Papperskorgar bör ha ett tak, som försvårar för bl.a. fåglar att dra ut skräpet och dess inkast bör vara 80 cm ovan marken för att kunna användas av barn och personer i rullstol.

Val av formspråk anges inom respektive stadstyp nedan.

Papperskorgar – Haga

Generellt bör två storlekar av ”Göteborgsmodellen” på papperskorg användas på gator, torg och i parker i Haga. Undantag görs för de papperskorgar som fastighetsägarna ställer ut till exempel längs Haga Nygata, där en sandgjuten aluminiumpapperskorg med deras logotyper används.

En ljusgrå variant av ”Göteborgsmodellen” med röd insida bör användas på gator och torg för att stå ut mot gatumiljöernas brokiga fasader och skyltfönster, men i parker bör en svart variant med ljusgrå insida användas för att komplettera de lugnare och gröna miljöerna.

Den större typen av papperskorg bör föredras och den mindre endast användas i smala gatusektioner där en papperskorg annars inte skulle få plats.

Läs mer om val av papperskorgar och dess formspråk i Haga i Stadens Möbler och Stadens Möbler Riktlinjer.

 

Papperskorgar – Stenstaden

Generellt bör följande två storlekar av ”Göteborgsmodellen” på papperskorg användas på gator, torg och i parker i Stenstaden. En ljusgrå variant med röd insida bör användas på gator och torg för att stå ut mot gatumiljöernas brokiga fasader och skyltfönster, men i parker bör en svart variant med ljugrå insida användas för att komplettera de lugnare och gröna miljöerna.

Generellt bör den större typen av papperskorg föredras och den mindre endast användas i smala gatusektioner där en papperskorg annars inte skulle fått plats.

Läs mer om val av papperskorg och dess formspråk i Stenstaden i Stadens Möbler och Stadens Möbler Riktlinjer.

 

Papperskorgar – Inom Vallgraven

Generellt bör två storlekar av ”Göteborgsmodellen” på papperskorg användas på gator, torg och i parker inom Vallgraven. Det finns dock platser undantagna från denna regel som till exempel platser med stark historisk förankring. Vid Gustav Adolfs Torg används till exempel en sandgjuten aluminiumpapperskorg med Göteborgs vapen.

En ljusgrå variant av ”Göteborgsmodellen” med röd insida bör användas på gator och torg för att stå ut mot gatumiljöernas brokiga fasader och skyltfönster, men i parker bör en svart variant med ljusgrå insida användas för att komplettera de lugnare och gröna miljöerna. Den större typen av papperskorg bör föredras och den mindre endast användas i smala gatusektioner där en papperskorg annars inte skulle få plats.

Läs mer om val av papperskorg och dess formspråk inom Vallgraven i Stadens Möbler och Stadens Möbler Riktlinjer.

 

Övriga centrala staden

Generellt bör en stor, grå papperskorg av ”Göteborgsmodellen” användas på gator, torg och i parker i ”Övriga centrala staden”. Det finns dock platser undantagna från denna regel som till exempel platser med stark historisk förankring eller platser där ett helt designprogram för möbleringen tas fram för att stärka områdets karaktär.

Läs mer om val av papperskorg och dess formspråk i övriga centrala staden i Stadens Möbler och Stadens Möbler Riktlinjer.