Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Rälnumreringsritning upprättas vid rakspår och vignolspår. Ritningsskalan anpassas till projektet.

 

Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

 

  • Norrpil
  • Koordinatkryss
  • Grundkarta, tunn
  • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
  • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning (standard 2 m ytterräl)
  • Skarv bör kontrolleras mot projektets byggförutsättningar
  • Det ska vara förskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade
  • Ange mellan vilka sektioner en viss typ av befästningar finns samt c/c avstånd mellan dem
  • Isolerskarvar
  • Samtliga räler ska numreras. Tabell för räler:

 

Exempel på tabell

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.