Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Rälnumreringsritning upprättas vid rakspår och vignolspår. Ritningsskalan anpassas till projektet.

 

Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

 

  • Norrpil
  • Koordinatkryss
  • Grundkarta, tunn
  • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
  • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning (standard 2 m ytterräl)
  • Skarv bör kontrolleras mot projektets byggförutsättningar
  • Det ska vara förskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade
  • Ange mellan vilka sektioner en viss typ av befästningar finns samt c/c avstånd mellan dem
  • Isolerskarvar
  • Samtliga räler ska numreras. Tabell för räler:

 

Exempel på tabell

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.