Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Ett tillgängligt transportsystem innebär att trafiksystemet ska vara utformat så att de som bor, vistas och verkar i staden med lätthet kan nå de målpunkter och aktiviteter som de har behov av eller önskar komma till. Genom att samverka bebyggelsens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad skapar vi den tillgänglighet som eftersträvas. Planeringen måste utgå från den enskilda trafikantens förmåga. Barn, äldre och personer med funktionsvariationer behöver särskild omtanke när vi planerar staden. Det är svårt att få god tillgänglighet för alla trafikantgrupper samtidigt och på samma ställe, då behoven från olika grupper i många fall är helt motstående.

För att få mer information de olika trafikanternas behov se 2AI1 Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer 2AO Barn och unga och 2AP Äldre

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.