Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Figur ovan: Spårvagnslast SPV 1 och karakteristiska värden på vertikala laster och avstånd mellan axlar. 

Ett tågsätt ska antas bestå av en eller två vagnar enligt figur ovan. Spårvagnslast SPV 1 består av två laster, SPV 1A och SPV 1B. Vid beräkningar av en bros konstruktionsdelar ska spårvagnslasten SPV 1 vara uppställd på för varje del och varje snittstorhet mest ogynnsamma sätt. Största lasteffekt av respektive spårvagnslast SPV 1A och SPV 1B beaktas. 
Hänsyn till inverkan av dynamiska effekter ska tas genom att ovanstående laster multipliceras med en dynamikkoefficient D enligt 12HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led.

Last SPV 1A
Ett godtyckligt antal tågsätt kan samtidigt antas belasta bron med ett fritt avstånd > 20 m mellan tågsätt, d.v.s. >26,3 meters fritt avståndet mellan axellaster i respektive tågsätt.

Last SPV 1B
Ett godtyckligt antal tågsätt kan samtidigt antas belasta bron utan inbördes fritt avstånd mellan tågsätt. Avståndet mellan tågsätt är 6,3 m mellan axellaster. Vid fler än fyra på varandra direkt följande vagnar behöver hänsyn inte tas till dynamiskt tillskott. 

Karakteristiska värden som anges i figuren ovan för spårvagnslast SPV 1 ska multipliceras med en faktor α=1,33. När lasterna multiplicerats med faktorn α benäms de ”klassade vertikallaster”.

De laster som räknas upp nedan ska multipliceras med faktorn α enligt ovan.

  • Ekvivalent vertikal belastning på fyllningar och laster av jordtryck.
  • Centrifugalkrafter
  • Sidokraft
  • Accelerations- och bromskrafter.
  • Kombinerad respons på bärverk och spår från variabla laster.
  • Urspårningslaster för exceptionella dimensioneringssituationer.

Vid kontroll av tillåtna nedböjningar ska klassade vertikallaster och andra laster ökade med faktorn α användas. Undantag görs vid kontroll för passagerarkomfort, där α ska sättas till 1,0.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.