Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Flytbryggor och dess normer

Stadsmiljöförvaltningens standard och krav vid upprättandet av flytbryggor är att betrakta som norm för framtida projekteringar. Underlaget ska fungera som ett stöd i utformningen av nya och anpassning av befintliga flytbryggor i samband med ny-/ombyggnationer, val av ytskikt, tillvägagångsätt etc. Kraven är skallkrav som ska uppfyllas i projekteringen.

Förvaltande organisation ska delta som projektdeltagare/granskare i projektering av framtagandet av nya flytbryggor för att säkra att framtida leverans av nybyggnationer uppfyller de ställda undershållskraven. Detta görs för så att överlämning till förvaltande organisation sker så smidigt som möjligt och för att undvika missförstånd och felaktig leverans. I och med detta har man lagt grunden för att flytbryggorna även i framtida underhållsskeden uppfyller krav på tillgänglighet, flexibilitet och standardisering.       

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.