Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Flertalet vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att en lokal trafikföreskrift (LTF) utfärdas. Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte är generellt beskrivna i lag. Det gäller t.ex. huvudleder och väjningsregler, påbjuden körriktning, förbud för fordon av visst slag och parkeringsregler. Läs mer om LTFer i 2JA Lokala trafikföreskrifter (LTF).

Läs mer om Vägutrustningsplanens innehåll under projektering 12CE1.10 Vägutrustningsplan