Arkivversion 2021:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Etableringsskötsel ska utföras enligt av beställaren tillhandahållna aktuella skötselbeskrivningar för etableringsskötsel.