Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Slänter och diken ska i första hand utformas så att räcken kan undvikas.

På gator, vägar, cykelbanor, gångbanor etc utan kantsten eller annat kantstöd ska stödremsa om minst 0,25 m utföras.

Se standardritning 4563.