Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Om tveksamhet råder angående stolpens kondition ska stolpen bytas. Åtgärder ska godkännas av trafikkontorets byggledare för funktionsentreprenad belysning se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” kommentar 1.05 till höger på sidan.

Aktuell styrenhet ska vara monterad i eller på armaturen, med en Zhaga- eller 5 polig NEMA sockel (enligt ANSI C136.41) Alla armaturer ska vara IAC (InterActCity) kompatibla.

Kontakt tas med trafikkontorets planeringsledare för belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan

Dokument
Kontakter