Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Utsättningsplanen är ett utdrag ur höjdplanen.

 

På utsättningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

  • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier
  • Koordinattabell redovisas på ritningskanten eller i särskild lista
  • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser