Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Projektering

  • Vid projektering ska utlösningsvillkor beräknas
  • Beräkning av spänningsfall ska genomföras
  • Normalt får avstånd mellan detektorförstärkare och detektorslinga vara max 300 m
  • Ledningssamordning ska genomföras med hänsyn till nya och gamla ledningar
  • EBR-standard ska följas. Dokumentreferens: ”EBR Kabelförläggning max 145 kV – KJ 41:21.1”
  • Vid närhet till spårområde ska signalstolpar särjordas, eller likvärdig metod användas för att förhindra personskada eller skada på utrustning.

Utförande

Kanalisation
  • På lämpliga ställen ska kabelbrunnar förläggas med diameter 600 mm eller större
  • Skarv mellan detektorslinga och detektorkabel ska placeras i detektorbrunn/detekorlåda med cirka 350 mm diameter
  • Brunnar ska ha körbart lock
Kableskydd
  • Normalt väljs kabelskyddsrör SRN110 eller SRS 110.