Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Alla verksamhetsutövare i spårtrafik ska ha en trafiksäkerhetsinstruktion. För spårinnehavare handlar det om att ha regler om hastighet, arbete i anläggningen, fordonskrav osv som beror på spåren och anläggningen i övrigt.

Bestämmelserna i Trafiksäkerhetsinstruktionen riktar sig till alla som utövar trafik eller arbetar och är verksamma inom spårvägsverksamheten i Göteborg och Mölndal. Trafiksäkerhetsinstruktionen uppdateras 1 oktober årligen och om förändringar sker under året publiceras detta som ett spårsäkerhetsmeddelande.

Spårsäkerhetsmeddelanden utges av Göteborg Stads utsedda förvaltning. De distribueras till Göteborgs Stads säkerhetspersonal kopplat till infrastrukturen, via företagens kontaktpersoner, samt även till vissa funktioner inom Göteborgs spårvägar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.