Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Se 13B Miljö

Lagar och förordningar

Stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen har identifierat den lagstiftning som berör verksamheten i ”Förteckning över miljölagstiftning som berör stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens verksamhet”. Nedan anges några av de viktigaste lagkraven.

  • Miljöbalken och dess förordningar 
  • Avfallsförordningen (2020:614)
  • Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
  • Miljöprövningsförordning (2013:251)
  • Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15
Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.