Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Byggritningars omfattning och innehåll

I bygghandlingarna ingår vid behov följande ritningar:

Översiktsplan (plannyckel), höjdplan, ledningsplan, vägutrustningsplan, belysningsplan, normalsektion och tvärsektion. Ofta upprättas dessutom längdprofil, ytskikts-, planterings-, utrustnings-, sektions-, spår- och signalplaner, specialritningar samt konstruktions- och geotekniska ritningar.

Ritningarna upprättas normalt i format A1 enligt Svensk standard och förses med ram och namnruta. Ritningarna kan i bygghandlingarna uppdelas i följande undergrupper:
Byggritningar upprättas enligt ”Bygghandlingar 90”. 

Arbetsområdets utbredning ska begränsas bland annat för att undvika skador på befintlig vegetation. Arbetsområdets gränser ska sättas med beaktande av erforderligt utrymme för arbetets utförande. 

 

Vägbyggnadsritningar och spårritningar

  • Planer
  • Profiler
  • Sektioner
  • Specialritningar

 

Geotekniska ritningar

(ej definierade i Teknisk Handbok)

 

Konstruktionsritningar

(ej definierade i Teknisk Handbok)

På samtliga ritningar innehållande byggnadsverk ska BaTMan nr för respektive konstruktion framgå.

Ritningars linjetyper och symboler, se dokumentet ”Ritningsbeteckningar för byggritningar”.