Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Redovisas normalt enbart för större vägprojekt samt för spårvägsprojekt. Profil upprättas normalt i längdskala 1:1000 eller 1:2000 och höjdskalan 1:100. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

 

Följande redovisas normalt:

 • Markkontur
 • Bergkontur
 • Profilplan
 • Terrasseringsplan
 • Undergrund
 • Utspetsningskilar
 • Eventuell överhöjning
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion
 • Lutningar i %, vertikalradier i meter och avstånd i meter mellan tangeringspunkterna
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen
 • Överbyggnadstjocklek i meter
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50:e meter. Ska avse horisontell längd i profillinjen
 • Korsande och anslutande gator och vägar
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag
 • Dikesbotten, vänster respektive höger sida av vägen
 • Konstruktioner, schematiskt ritade med objektnummer
 • Fyllningar med lättare material samt urgrävningar, respektive pålningar
 • Massdiagram, då detta efterfrågas

Se ritningsmall ” 0012-Ritningsmall längdprofil” till höger på sidan, för instruktioner och användning av ritningsmallar se 1BB1 Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.