Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Redovisas normalt enbart för större vägprojekt samt för spårvägsprojekt. Profil upprättas normalt i längdskala 1:1000 eller 1:2000 och höjdskalan 1:100. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

 

Följande redovisas normalt:

 • Markkontur
 • Bergkontur
 • Profilplan
 • Terrasseringsplan
 • Undergrund
 • Utspetsningskilar
 • Eventuell överhöjning
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion
 • Lutningar i %, vertikalradier i meter och avstånd i meter mellan tangeringspunkterna
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen
 • Överbyggnadstjocklek i meter
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50:e meter. Ska avse horisontell längd i profillinjen
 • Korsande och anslutande gator och vägar
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag
 • Dikesbotten, vänster respektive höger sida av vägen
 • Konstruktioner, schematiskt ritade med objektnummer
 • Fyllningar med lättare material samt urgrävningar, respektive pålningar
 • Massdiagram, då detta efterfrågas

Se ritningsmall ” 0012-Ritningsmall längdprofil” till höger på sidan, för instruktioner och användning av ritningsmallar se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.