Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I trafikkontorets rutin med Mobility management i byggskedet beskrivs detta arbetssätt för att hjälpa projektet att få kontroll på vilka som blir drabbade av störningar under byggtiden.

Där beskrivs också Analys av behov och påverkan, en mall som ska fyllas i tidigt i Planarbetet, t.ex. i GFS, Detaljplan och i Projektering.

Analys av behov och påverkan ska vara gjord i tidigt skede, den är ett underlag som i projektering ska uppdateras så tidigt som möjligt och användas som underlag för bland annat Trafikföringsprinciper och kommunikationsplan.

Analysen ger en uppfattning om hur stora störningarna kan beräknas bli och vilka åtgärder som kan behöva göras för att minimera störningar för boende, besökande och näringslivet.

Vilka resande som kan behöva använda sig av mer yteffektiva transportslag och ge plats till fler fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och gods inklusive byggtrafik så att vi kan minska biltrafiken och det skapar också mer plats åt bygget.

Se även 2IH Mobility management i byggskedet.

Dokument