Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Armaturer med arm (tex tyggårdsarm eller likvärdigt) monterade på fasader ska anpassas till rådande förhållande. Armaturen får max luta 1-2 grader i horisontalplan. Vid uppsättning av nya armar ska det skrivas ett avtal med fastighetsägaren.

Armen ska vara rostskyddsbehandlad och målad, kulör enligt projektet.

I innerstaden ska uttag monteras vid arm (för evenemangsbelysning). 

Se standardritningar på armar, -5571, -5577, -5594 och -5595.

Dokument
Ritningar