Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Armaturer med arm (tex tyggårdsarm eller likvärdigt) monterade på fasader ska anpassas till rådande förhållande. Armaturen får max luta 1-2 grader i horisontalplan. 

Vid montage av nya armar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Armen ska vara rostskyddsbehandlad och målad, kulör enligt projektet.

Se standardritningar 5571, 5577, 5594 och 5595.