Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Roksana Kazeroony

Armaturer med arm (tex tyggårdsarm eller likvärdigt) monterade på fasader ska anpassas till rådande förhållande. Armaturen får max luta 1-2 grader i horisontalplan. 

Vid montage av nya armar och kabel för belysning på fastigheter ska avtal skrivas med fastighetsägaren.  Avtal (se mall till höger på sidan) samt tillhörande bilagor (plan-och sektionsritning) ska bifogas granskningshandlingen.

Armen ska vara rostskyddsbehandlad och målad, kulör enligt projektet.

Se standardritningar 5571, 5577, 5594 och 5595.

Dokument
Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.