Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För projekt som berör ledningsverkens anläggningar ska granskningshandling alltid skickas till ledningsverkens remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Omfattning av eventuella sprängnings-, spontnings- eller pålningsarbeten ska särskilt anges.

Remissen ska skickas ut senast samtidigt som övriga granskningshandlingar enligt 12AJ Granskning. Handläggningstiden för remissen hos respektive ledningsägare kan variera. Stäm av med respektive ledningsägare över svarstider.

Ledningsägarnas anvisningar fås genom beställning av ledningar genom Ledningskollen. Underlag från Ledningskollen kan beställas genom kommunala samlingskartan, se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK).

 

För Kretslopp och vattens anläggningar gäller:

Remissen ska mejlas i pdf-format till ”Lägesremisser”, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. För mer information se förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten”, se 12AE1.1 VA-ledningar.

 

För Göteborg Energis anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till diariet Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare”.

 

För Skanovas anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till skanova-remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.