Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

För projekt som berör ledningsverkens anläggningar ska granskningshandling alltid skickas till ledningsverkens remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Omfattning av eventuella sprängnings-, spontnings- eller pålningsarbeten ska särskilt anges.

 

För Kretslopp och vattens anläggningar gäller:

Remissen ska mejlas i pdf-format till ”Lägesremisser”, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan samtidigt som granskningshandlingen skickas in till drift- och underhållsgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning.
För mer information se förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten”, se 12AE1.1 VA-ledningar.

 

För Göteborg Energis anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till diariet Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning

 

För Skanovas anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till skanova-remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning.

Kontakter