Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

För projekt som berör ledningsverkens anläggningar ska granskningshandling alltid skickas till ledningsverkens remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Omfattning av eventuella sprängnings-, spontnings- eller pålningsarbeten ska särskilt anges.

 

För Kretslopp och vattens anläggningar gäller:

Remissen ska mejlas i pdf-format till ”Lägesremisser”, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan samtidigt som granskningshandlingen skickas in till drift- och underhållsgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning.
För mer information se förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten”, se 12AE1.1 VA-ledningar.

 

För Göteborg Energis anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till diariet Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning

 

För Skanovas anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till skanova-remisser, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.