Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Magnus Vennersten

Göteborgs Stads mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det ska genomföras, när det startar och när det beräknas avslutas. Alla intressenter ska även informeras löpande om hur arbetet påverkar omgivningen, trafiken och framkomligheten under genomförandet.

Byggherrens kommunikationsansvar

Byggherren planerar kommunikationen ur ett helhetsperspektiv för projektet. Målsättningen är i första hand att berätta vad projektet innebär, syftet med arbetet och vad slutresultatet ska bli.

Utförarens kommunikationsansvar

Skriva trafiknytt

Du som utförare* ansvarar för att löpande kommunicera via trafiknytt till alla berörda parter om:

  • vad som ska göras
  • varför arbetet utförs
  • påverkanunder tiden arbetet utförs

Läs mer under 13CA Trafiknytt.

Trafiknytt är viktig som informationskanal eftersom det används för att sprida information om aktuella arbeten till Trafik Göteborg och Göteborgs Stads kontaktcenter med flera.

Informera väghållaren

Du som utförare ansvarar även för att löpande informera väghållaren om det pågående arbetet. Detta kommuniceras via systemet NyStart, stadsmiljöförvaltningens system för hantering av starttillstånd i Göteborg. Läs mer under 15B Förutsättningar (APG Kap2).

Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda trafikpåverkande händelser i projektet ska du som utförare direkt kontakta Trafik Göteborg, stadens trafikledningsfunktion, se kompetens ”Trafikinformation” till höger på sidan. Trafik Göteborg kan sedan informera trafikanterna om händelsen.

 

*Med utförare menas entreprenör eller konsult som utför ett arbete på uppdrag av annan part.