Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Magnus Vennersten

Göteborgs Stads mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det ska genomföras, när det startar och när det beräknas avslutas. Alla intressenter ska även informeras löpande om hur arbetet påverkar omgivningen, trafiken och framkomligheten under genomförandet.

Kommunikationsansvaret är uppdelat enligt nedan:

Byggherren planerar kommunikationen ur ett helhetsperspektiv för projektet. Målsättningen är i första hand att berätta vad projektet innebär, syftet med arbetet och vad slutresultatet ska bli.

Du som utförare* ansvarar för att löpande kommunicera via trafiknytt till alla berörda parter om:

  • påverkan under tiden arbetet utförs
  • vad som ska göras
  • varför arbetet utförs

Läs mer under 13CA Trafiknytt.

Trafiknytt är viktig som informationskanal då det används för att sprida information om aktuella arbeten till Trafik Göteborg och Göteborgs Stads kontaktcenter med flera.

Du som utförare ansvarar även för att löpande informera väghållaren om det pågående arbetet. Detta kommuniceras via systemet NyStart, stadsmiljöförvaltningens system för hantering av starttillstånd i Göteborg, läs mer under 15B Förutsättningar (APG Kap2).

Vid oförutsedda trafikpåverkande händelser i projektet ska du som utförare direkt kontakta Trafik Göteborg, stadens trafikledningsfunktion, se kompetens ”Trafikinformation” till höger på sidan. Trafik Göteborg kan sedan informera trafikanterna om händelsen.

Vill du veta mer om hur du ska informera om aktuella vägarbeten? Titta i broschyren ”Information om arbeten i trafiken – en handbok för entreprenörer” som finns till höger på sidan. 

*Med utförare menas entreprenör eller konsult som utför ett arbete på uppdrag av annan part.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.