Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Utrustningsdetaljer redovisas normalt på planteringsplanen. Upprättas ingen planteringsplan används ytskikts- eller höjdplan. Saknas utrymme på någon av dessa ritningar upprättas särskild utrustningsplan. 

 

På utrustningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, all markutrustning:

  • Möbler
  • Lekutrustning
  • Papperskorgar
  • Plank och stängsel samt räcken
  • Cykelställ
  • Flaggstänger
  • Avstängningsstolpar
  • Belysningsstolpar