Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För exempel på anläggningar som ingår i verksamhetsområdet: kameror, trafikräknare, digitala skyltar och övrig ITS-utrustning.

Dokument och handlingar ska inkluderas i den tekniska dokumentationen där det är aktuellt enligt definitioner nedan.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videor som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Skötselanvisningar
 • Andra instruktioner som är av intresse för förvaltaren.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet, exempelvis digitala skyltar.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Följande ska alltid bifogas om aktuellt:

 • Kameror
 • Trafikräknare
 • Andra produktspecifikationer som är av intresse för förvaltaren

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Mjukvara

 • Mjukvara, specifikation
 • Metadata
  • Systemkrav
  • Version av mjukvara
  • Användningsområde
  • Leverantör
  • Informationsklassning
 • Dokumentation för avtal och licenser
 • Behörighetshantering och autentisering
 • Annan dokumentation som kan vara av intresse för förvaltaren

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande ska inkluderas i relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Ledningar
 • Trafikmätare
 • Kameror

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande: