Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborg Energi ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. För kontakt se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.

Projektören ansvar för att Göteborg Energis tekniska standard fullföljs och att föreslagen detaljprojektering remitteras via diariet på Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Innan projektering påbörjas ska startmöte/ledningsägarmöte hållas där projektets förutsättningar presenteras. Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska alltid efterföljas, se länkar till ”Göteborg Energis tekniska bestämmelser för fjärrvärme” och ”Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten” till höger på sidan. 

Kontakter