Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Göteborg Energi ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. För kontakt se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan.

Projektören ansvar för att Göteborg Energis tekniska standard fullföljs och att föreslagen detaljprojektering remitteras via diariet på Göteborg Energi, se kompetens ”Ledningsägare” till höger på sidan. Innan projektering påbörjas ska startmöte/ledningsägarmöte hållas där projektets förutsättningar presenteras. Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska alltid efterföljas, se länkar till ”Göteborg Energis tekniska bestämmelser för fjärrvärme” och ”Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten” till höger på sidan. 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.