Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

En etableringsplan ska visa på möjlighet att på ett tillfredsställande sätt skydda den vegetation som ska sparas, innan arbetet påbörjas. Planen ska godkännas av berörd parkförvaltare eller planeringsledare träd, se kompetens ”Träd” till höger på sidan.  

För att minska packningsskador i marken ska skyddsplåtar användas och typ av maskin ska anpassas efter markens bärighet. Packningsskador får ej uppstå.

Sammanhängande vegetationsytor utan träd ska skyddas genom hägnad 2 m utanför det skydds- värda området med TROAX-stängsel eller likvärdigt. För sammanhängande vegetationsytor med träd se standardritningarna A4:A och A4:B
 
Går det ej att skydda träd enligt standardritningarna A4:A eller A4:B, ska berörd parkförvaltare kontaktas Efter godkännande av parkförvaltare kan TROAX-stängsel eller likvärdigt användas.

Dokumentet ”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0” till höger på sidan är inte tvingande utan ett exempeldokument. 

Dokument (2 st)
Ritningar (6 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.