Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Trafiklast på gångbana

Gångbana som inte upplåts för allmänheten ska beräknas för en jämnt utbredd last med det karakteristiska värdet Qfk = 3,0 kN/m2.

Gång- och cykelbana upplåten för allmänheten beräknas enligt SS-EN 1991-2, Kapitel 5.

 

Last mot räcke till gångbana

Räcke till gångbana ska beräknas enligt SS-EN 1991-2, 4.8. Rekommenderade linjelaster angivna vid ANM.2 används.

Räckesståndarens utböjning vid räckets överkant får vid dessa laster uppgå till högst 5 mm.

Vid bro med annan trafik än spårtrafik väljs räcke enligt TRVINFRA-00227 om ej annat anges i objektspecifikt byggherresval.

 

Trafikens belastning på vägbanan (Överlast)

Belastningen antas vid spårvägstrafik ha en intensitet av Qtk = 15 kN/m2 och verka på en bredd av 4,2 m symmetriskt om spårmitt. Vid dubbelspår räknas bredden som avståndet mellan spårens centrumlinjer jämte 2,1 m åt varje sida.

Dynamiskt lasttillskott ingår i belastningar ovan.

Överlasten antas ge upphov till ett jordtryck i horisontalled som mot en vertikal yta uppgår till K0 * Ptk där K0 bestäms enligt gällande version av TRVINFRA-00230 samt TRVINFRA-0029.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.