Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Trafiklast på gångbana

Gångbana som inte upplåts för allmänheten ska beräknas för en jämnt utbredd last med det karakteristiska värdet Qfk = 3,0 kN/m2.

Gång- och cykelbana upplåten för allmänheten beräknas enligt SS-EN 1991-2, Kapitel 5.

 

Last mot räcke till gångbana

Räcke till gångbana ska beräknas enligt SS-EN 1991-2, 4.8. Rekommenderade linjelaster angivna vid ANM.2 används.

Räckesståndarens utböjning vid räckets överkant får vid dessa laster uppgå till högst 5 mm.

Vid bro med annan trafik än spårtrafik väljs räcke enligt TRVINFRA-00227 om ej annat anges i objektspecifikt byggherresval.

 

Trafikens belastning på vägbanan (Överlast)

Belastningen antas vid spårvägstrafik ha en intensitet av Qtk = 15 kN/m2 och verka på en bredd av 4,2 m symmetriskt om spårmitt. Vid dubbelspår räknas bredden som avståndet mellan spårens centrumlinjer jämte 2,1 m åt varje sida.

Dynamiskt lasttillskott ingår i belastningar ovan.

Överlasten antas ge upphov till ett jordtryck i horisontalled som mot en vertikal yta uppgår till K0 * Ptk där K0 bestäms enligt gällande version av TRVINFRA-00230 samt TRVINFRA-0029.