Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

DWG-format

Signal och signalkabelplaner ska lagras som bundna DWG-filer och läggas in i trafiksignaldatabasen.

Signal och signalkabelplaner ska vara rensade från ovidkommande information med kommandon Audit och Purge.

För frågor angående trafiksignaldatabasen tas kontakt med ansvarig byggledare, se 1C Kontaktlista bilaga ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer”, kap ”1.04 Trafiksignaler”, byggledare/kontrollant.

Skalfaktor

Projektering av modeller och ritningar utförs i skala 1:1. Ritningens huvudskala ska styra skalfaktorn för linjetyper och den övergripande faktorn för måttsättning.

Externa referenser

Externa referenser används inte. Alla Cad-filer ska vara bundna när de läggs in i trafiksignaldatabasen.

Lageruppbyggnad

Lagernamnen byggs upp av 1 + de två första bokstäverna i varje träddel, till exempel 1grbest = grund + befintlig + stolpe.

Färger

  • 1KABE samt 1GRBEDE och 1GRBECE ritas med färg 180
  • 1KANY samt 1GRNYDE och 1GRNYCE ritas med färg magenta
  • 1SIBE samt 1GRBEST och 1GRBESTFY ritas med färg 180
  • 1SINY samt 1GRNYST och 1GRNYSTFY ritas med färg 220
  • 1GRTA ritas med färg 50
  • 1KAAN samt 1SIAN och 1GRAN ritas med färg 10
  • 1GRBERFID och 1SIBERAK ritas med 180
  • 1GRNYRFID och 1SINYRAK ritas med 220

Vägmålning ritas i ljusgrå färg och läggs underst och med svagt grå färg, t.ex. 253.

Plott

Signalplan ska innehålla lager som börjar på 1GR och 1SI. Motsvarande signalkabelplan ska innehålla 1GR och 1KA

Textfonter, färger och linjetyper

De textstilar som ska användas är: ISO, FISO, HELV_MAG och HELV_OUT. Alla grafiska entiteter i dwg-filer ska ha färgen bylayer. Använd Software för utritning från AutoCAD.

Färgerna i tabellen avser PDF samt pappersformat.

Nya kablar ska ritas med nedanstående linjetyper.

 

Befintliga kablar ska ritas med nedanstående linjetyper

 

Alternativt kan man rita alla kablar med en linje och förklaringar:

Symboler