Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Göteborg stad har nollvisionen som utgångspunkt i sitt trafiksäkerhetsarbete och har under lång tid arbetat systematiskt med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Motortrafikens hastighet är avgörande för konsekvenserna av en olycka och många fartdämpande åtgärder har därför genomförts.

I tillgänglig olycksstatistik är det två grupper som är särskilt utsatta, cyklister i singelolyckor och fallolyckor för gående. När det gäller dessa olyckor är det viktigt med rätt utformning för att minska risken för att snubbla eller att cykla omkull. Förbättrad vinterväghållning och renhållning är andra avgörande faktorer.

Det är också en utmaning att i takt med att allt fler kommer att röra sig i staden är målet ändå att färre ska skadas eller omkomma i trafiken.
Trafiksäkerhetsmålen finns i ”Trafiksäkerhetsplan 2023 – 2024”

I trafiksäkerhetsarbetet är det särskilt viktigt att beakta gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer och att ta särskild hänsyn till barns och äldres förutsättningar. När gatumiljön blir säkrare för dessa grupper blir den säkrare även för övriga trafikanter.

I alla ny- och ombyggnadsprojekt såväl som vid drift- och underhållsarbete ska trafiksäkerhet vara en självklar del i arbetet.

Teknikutvecklingen ger nya verktyg som intelligent stöd för hastighetsanpassning i fordon och geofencing som kommer att ge möjlighet att begränsa till exempel hastighet inom geografiska områden.

Dokument (2 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.