Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Rebecca Havedal

Trafikkontoret samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar. Kollektivtrafikflöden mäts av Västtrafik som till viss del tillgängliggjort denna data till trafikkontoret.