Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid framtagande av en ny detaljplan, vid ändring av detaljplan eller vid nytt bygglov ska en Mobilitets- och parkeringsutredning göras. Utredningens omfattning ska anpassas efter projektets komplexitet.

Här finns kommentarer till de mallar som kan behövas som stöd i arbetet och som alla finns samlade till höger på sidan.

Mobilitets- och parkeringsutredning
En mall för att göra en Mobilitets- och parkeringsutredning.

Särskild utredning för mobilitet och parkering
En mall för att göra en s.k. särskild utredning vid byggnation av verksamhet av särskild karaktär där det inte finns startvärden i Anvisningarna till Riktlinjer för mobilitet och parkering (2021).

Gratisområdesutredning
En mall för att genomföra en gratisområdesutredning.

Anvisningar för parkeringsavtal och P-köpsavtal
Vägledning kring vad ett parkeringsavtal och P-köpsavtal förväntas innehålla.

Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering
Vägledning kring hur en ersättningsutredning för befintlig parkering ska genomföras.

Dokument (5 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.