Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Vid framtagande av en ny detaljplan, vid ändring av detaljplan eller vid nytt bygglov ska en mobilitets- och parkeringsutredning göras. Utredningens omfattning ska anpassas efter projektets komplexitet.

Här finns kommentarer till de mallar som kan behövas som stöd i arbetet och som alla finns samlade till höger på sidan.

Mobilitets- och parkeringsutredning
En mall för att göra en mobilitets- och parkeringsutredning.

Särskild utredning
En mall för att göra en s.k. särskild utredning vid byggnation av verksamhet av särskild karaktär där det inte finns startvärden i Anvisningarna till Riktlinjer för mobilitet och parkering (2019).

Karta över Göteborgs före detta 21 stadsdelar
Kartan över Göteborgs före detta 21 stadsdelar används vid bland annat beräknandet av antalet cykelparkeringar som förväntas behövas vid byggnation av verksamheter.

Gratisområdesutredning
En mall för att genomföra en gratisområdesutredning.

Modell för samnyttjande av bilparkeringsplatser
Göteborgs modell för beräknande av samnyttjande av parkeringsplatser för bil.

P-tal för korttidsparkering för bil vid förskola och skola
Tillfälligtvis tillämpas 2011 års parkeringstal för korttidsparkering vid hämtning och lämning av barn. Ett utdrag av detta ur Vägledning till parkeringstal vid detaljplaner och bygglov (2011).

Anvisningar för parkeringsavtal och P-köpsavtal
Vägledning kring vad ett parkeringsavtal och P-köpsavtal förväntas innehålla.

Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering
Vägledning kring hur en ersättningsutredning för befintlig parkering ska genomföras.

Dokument