Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid framtagande av en ny detaljplan, vid ändring av detaljplan eller vid nytt bygglov ska en Mobilitets- och parkeringsutredning göras. Utredningens omfattning ska anpassas efter projektets komplexitet.

Här finns kommentarer till de mallar som kan behövas som stöd i arbetet och som alla finns samlade till höger på sidan.

Mobilitets- och parkeringsutredning
En mall för att göra en Mobilitets- och parkeringsutredning.

Särskild utredning för mobilitet och parkering
En mall för att göra en s.k. särskild utredning vid byggnation av verksamhet av särskild karaktär där det inte finns startvärden i Anvisningarna till Riktlinjer för mobilitet och parkering (2021).

Gratisområdesutredning
En mall för att genomföra en gratisområdesutredning.

Anvisningar för parkeringsavtal och P-köpsavtal
Vägledning kring vad ett parkeringsavtal och P-köpsavtal förväntas innehålla.

Anvisningar för ersättningsutredning för befintlig parkering
Vägledning kring hur en ersättningsutredning för befintlig parkering ska genomföras.

Dokument