Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Teknisk Handbok (TH) är tekniska, och i viss mån administrativa, anvisningar från stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad. TH riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av/på allmän platsmark. TH är avsedd att ge anvisningar och är inte en manual. Den standard som anges och de anvisningar som finns ska följas. Avsteg får endast göras med särskilt godkännande av stadsmiljöförvaltningen. Eftersom standardlösningar inte alltid är applicerbara måste dock all planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ske utifrån den specifika platsens förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande. Det ligger på konsulten/entreprenören att förhålla sig till både TH och VGU, vid behov i samråd med beställaren, samt att ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar.

TH uppdateras två gånger per år, i mitten av april och i mitten av oktober. Där emellan kan det ske mindre revideringar. Information om revideringar finns under 1A Nyheter. Denna version av Teknisk Handbok, TH 2023:2, är daterad 2023-10-24. Användare av TH ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange version och datum i de handlingar som upprättas. Under 1A Nyheter kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med de stora versionssläppen samt mindre löpande revideringar.

Har du synpunkter eller frågor om Teknisk Handbok så är ni välkomna att kontakta kompetensen ”Teknisk Handbok”.

Felanmälan rörande gator, torg, parker och övriga anläggningar:
Göteborgs Stad
Tel. 031-365 00 00
e-post: goteborg@goteborg.se
www.goteborg.se

Allmänna synpunkter eller frågor till stadsmiljöförvaltningen kan sändas till förvaltningen. För kontakt se kompetens ”Stadsmiljöförvaltningen”.

Video
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.