Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stig Hedström

Teknisk Handbok (TH) är tekniska, och i viss mån administrativa, anvisningar från trafikkontoret samt park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. TH riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av/på allmän platsmark. TH är avsedd att ge anvisningar och är inte en manual. Den standard som anges och de anvisningar som finns ska följas. Avsteg får endast göras med särskilt godkännande av trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen. Eftersom standardlösningar inte alltid är applicerbara måste dock all planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ske utifrån den specifika platsens förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande. Det ligger på konsulten/entreprenören att förhålla sig till både TH och VGU, vid behov i samråd med beställaren, samt att ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar.

TH uppdateras två gånger per år, i mitten av april och i mitten av oktober. Där emellan kan det ske mindre revideringar. Information om revideringar finns under 1A Nyheter. Denna version av Teknisk Handbok, TH 2022:1, är daterad 2022-04-14. Användare av TH ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange version och datum i de handlingar som upprättas. Under 1A Nyheter kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med de stora versionssläppen samt mindre löpande revideringar.

Teknisk Handbok har sedan 2013-04-15 ersatt trafikkontorets trafiktekniska anvisningar (TTA) och trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU).

Har du synpunkter eller frågor om Teknisk Handbok så är ni välkomna att kontakta kompetensen ”Teknisk Handbok”.

Felanmälan rörande gator, torg, parker och övriga anläggningar:
Göteborgs Stad
Tel. 031-365 00 00
e-post: goteborg@goteborg.se
www.goteborg.se

Allmänna synpunkter eller frågor till trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen kan sändas till respektive förvaltning. För kontakt se kompetens ”Trafikkontoret” respektive kompetens ”Park- och naturförvaltningen”.

Video
Kontakter