Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Stig Hedström

Teknisk Handbok (TH) innehåller anvisningar och krav främst från stadsmiljöförvaltningen men även från de övriga stadsbyggande förvaltningarna i Göteborgs Stad. TH riktar sig till konsulter, entreprenörer och aktörer som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av och på allmän platsmark. Avsteg från kraven och anvisningarna i TH får endast göras med särskilt godkännande av stadsmiljöförvaltningen.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg Stad, men de är inte tvingande. Konsulten/entreprenören har ansvar för att förhålla sig till både TH och VGU, i samråd med den beställande förvaltningen.

All planering, projektering, byggande och drift- och underhåll måste ske utifrån den specifika platsens förutsättningar.

Uppdatering

TH uppdateras två gånger per år, i slutet av april och i slutet av oktober. Under 1A Nyheter kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med versionssläppen. Denna version av Teknisk Handbok, TH 2024:1, är daterad 2024-04-24. Kontrollera alltid vilken version av TH du använder. När handlingar upprättas ska senaste versoinen av TH används (ange version och datum för TH i handlingen) och i pågående projekt används den version av TH som projektet har angett i handlingen. Gå till flik 20 för att växla mellan olika versioner.

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter eller frågor om Teknisk Handbok så är du välkommen att kontakta kompetensen ”Teknisk Handbok”. Det går också bra att använda knapparna längst ner på sidan. Där kan du också göra en felanmälan ifall du stöter på tekniska problem med TH.

För felanmälan rörande gator, torg, parker och övriga anläggningar
Felanmälan – gator, torg och parker – Göteborgs Stad (goteborg.se)

För allmänna synpunkter eller frågor till stadsmiljöförvaltningen
Kontaktuppgifter till stadsmiljöförvaltningen – Göteborgs Stad (goteborg.se)