Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Det är viktigt att säkerställa barn och ungas perspektiv i planeringen. De behöver kunna ta sig till sina målpunkter så som skola, kompisar, fritidsaktiviteter och service. De har också ett behov av utrymme för lek och vistelse. För att kunna utveckla sina fysiska-, mentala- och sociala förmågor behöver de ha möjlighet att utforska sin stad på egen hand på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar även om att upptäcka staden med vuxet sällskap för att, i takt med mognadsgrad, kunna resa på egen hand. Genom att inkludera barnkonsekvensanalyser i stads- och trafikplaneringen kan vi arbeta med frågor som är relevanta för barn och unga på ett mer systematiskt sätt.

Läs mer i kapitlet 2IC Barnkonsekvensanalys .

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.