Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Stina Olsson

Att förstå och beskriva de funktioner och behov som finns i ett gaturum eller på en plats är grundläggande för att kunna åstadkomma en god utformning.

I detta avsnitt återfinns grundläggande fakta om de olika trafikslagen och deras behov, men också beskrivet de kvaliteter som behöver uppnås i gaturummet som t.ex. trygghet och trafiksäkerhet. Här finns också en beskrivning av några gruppers speciella behov och hur hänsyn kan tas till dessa vid utformning av allmän platsmark.