Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stina Olsson

Att förstå och beskriva de funktioner och behov som finns i ett gaturum eller på en plats är grundläggande för att kunna åstadkomma en god utformning.

I detta avsnitt återfinns grundläggande fakta om de olika trafikslagen och deras behov, men också beskrivet de kvaliteter som behöver uppnås i gaturummet som t.ex. trygghet och trafiksäkerhet. Här finns också en beskrivning av några gruppers speciella behov och hur hänsyn kan tas till dessa vid utformning av allmän platsmark.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.