Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I underkapitlen till 1B finns ritningsbibliotek för aktuella standardritningar, kap 1BA, samt vilka krav som ställs på nya standardritningar och hur revideringarna av standardritningarna ska göras, kap 1BA1. Ritningsmallar i dwt-format finns i kap 1BB och instruktioner för hur de ska användas hittas i kap 1BB1. Inaktuella standardritningar finns i kap 1BC