Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Rostfria stål finns i olika kvaliteter och behöver normalt inte ytbehandlas. Om rostfritt stål ska ytbehandlas ska avfettning utföras och ytan svepblästras till ytråhet ”fin”. Vissa kvaliteter av rostfritt stål korroderar snabbt i kloridhaltig miljö varför noggrann undersökning av aktuell miljö ska utföras. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot svetsningens utförande, så att korrosionsproblem ej uppstår vid svetsskarvarna.

Syrafast stål (A4) har högre korrosionshärdighet än rostfria stål av kvalitet A2 och väljs normalt för utomhusmiljö samt för infästningsmaterial där rostfri kvalitet eftersträvas, exempelvis vid infästning av aluminiumprofiler. Vid målning av rostfritt/syrafast stål ska svetsar efterbehandlas med betning alternativt slipning.

 

Förslag till målningssystem:

  • Rengöring och avfettning
  • Svepblästring till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G)
  • Grundfärg av epoxi, t > 40 μm
  • Täckfärg av polyuretan alt. Tvåkomponent isocyanatfri acrylfärg, 2 x 60 μm