Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret ansvarar för markvärme på ett antal platser inom kommunen.

Markvärme kan ha fjärrvärmenätets varmvatten eller elnätet som energikälla.

Anläggningar för markvärme förvaltas enligt dokumentet ”Drift och underhåll av markvärme” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter