Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Urschaktning med hänsyn till terrasskrav för trafikklass 2-7.
Gäller materialtyp 4 och 5.

 

Karakteristisk skjuvhållfasthet Cuk Urschaktning och återfyllning i mm med materialtyp 1 eller material till förstärkningslager
<7 Särskild geoteknisk utredning krävs
7 650
10 500
25 300
50 200
150 200

Mellanliggande värden interpoleras.