Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

För borttagande av befintliga papperskorgar i projektet görs vid byggstart anmälan till stadsmiljöförvaltningens kontaktperson, se kompetens ”Papperskorgar”.

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för utplacering av papperskorgar i projekten. Vid utplacering av nya papperskorgar ska alltid kontakt tas med ansvarig planeringsledare för drift och underhåll, se12AD1 Underlag kontaktlistakompetens ”Papperskorgar”.