Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Effektbelysning ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets belysningsansvarige, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Effektbelysning som monteras i handledare är en bra lösning vid svåra passager såsom trappor och andra platser för att både skapa en trevlig karaktär samt är lätt att underhålla.

Kontakter