Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I centrala staden ska ”Stadens golv” vara vägledande vid val av ytmaterial.

Faktorer som påverkar val av ytmaterial är till exempel:

 • Trafikförslaget/detaljplanen
 • Hänsyn till historiska miljöer, se 3LB Kantstöd
 • Funktion med avseende på de olika trafikslagen inom projektet
 • Möjlighet till rationellt utförande och underhåll
 • Översiktlighet och tydlig optisk ledning för trafiken
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Anpassning till befintliga material inom och i anslutning till projektet
 • Material och typ av kantstöd väljs enligt 3LB Kantstöd
 • För hastighetsdämpande åtgärder krävs speciellt slitstarkt material
 • Färgval och eventuell frilagd ballast för plattor och marksten görs med hänsyn till omgivande ytor och byggnader

 

När ytskiktsplanen är beslutad bör projektören förvissa sig om att föreslagna material kan levereras vid tidpunkten för utförandet. Detta gäller främst för granitsten, särskilt begagnad.

Dokument
 • Stadens golv

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1D_138_Stadens-golv.pdf

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.