Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I centrala staden ska ”Stadens golv” vara vägledande vid val av ytmaterial.

Faktorer som påverkar val av ytmaterial är till exempel:

  • Trafikförslaget/detaljplanen
  • Hänsyn till historiska miljöer, se 3KC Kantstöd
  • Funktion med avseende på de olika trafikslagen inom projektet
  • Möjlighet till rationellt utförande och underhåll
  • Översiktlighet och tydlig optisk ledning för trafiken
  • Tillgänglighetsanpassning
  • Anpassning till befintliga material inom och i anslutning till projektet
  • Material och typ av kantstöd väljs enligt 3KC Kantstöd
  • För hastighetsdämpande åtgärder krävs speciellt slitstarkt material
  • Färgval och eventuell frilagd ballast för plattor och marksten görs med hänsyn till omgivande ytor och byggnader

 

När ytskiktsplanen är beslutad bör projektören förvissa sig om att föreslagna material kan levereras vid tidpunkten för utförandet. Detta gäller främst för granitsten, särskilt begagnad.