Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I dagsläget finns bara projekteringsförutsättningar för dagvatten. Förutsättningar för skyfall och högvatten se kapitel 2HB Skyfall och 3HB Skyfall samt 2HC Högvatten.