Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P), utsedd enligt 3 kap. 7a§ arbetsmiljölagen, ska upprätta en projektspecifik arbetsmiljöplan (AMP) utifrån ”Arbetsmiljöplan (mall)”. Bas-P ska beakta föreskrifter enligt AFS 2023:1–2023:15, arbetsmiljölagen, förordningar, branschorganisationers krav och rekommendationer, myndigheter och andra krav i upprättandet av AMP.

Utsedd Bas-P ska även uppfylla kraven i 3 kap. AFS 2023:3 gällande rollen Bas-P.

Arbetsmiljöplanen ska överlämnas vid ett möte till utsedd byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U) och signeras av Bas-P och Bas-U. Om projekteringen pågår under utförandefasen ska uppdateringar gällande risker i projektet kompletteras till befintlig AMP.

Vid frågor tas kontakt med Kompetens ”Arbetsmiljöplan” till höger på sidan.

”Riskanalys arbetsmiljö” ska användas av Bas-P i planerings- och projekteringsfasen och övertas av Bas-U i utförandefasen. Ingen annan mall får användas gällande arbetsmiljörisker i byggprojektet. Granskning av riskanalysen ska utföras av utsedd ansvarig från byggledningen.

Mallen ”Överenskommelse byggarbetsmiljösamordning” ska fyllas i när flera skilda byggprojekt pågår samtidigt, på samma eller angränsande geografiska områden.