Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Arbetsmiljöplan ska alltid upprättas enligt ”Arbetsmiljöplan (mall)” som finns till höger på sidan.

Konsulten utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och ska i sitt arbete även upprätta en arbetsmiljöplan.

Utsedd BAS-P ska även uppfylla övriga krav som följer av 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete samt övriga föreskrifter som kan vara tillämpliga.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.