Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Arbetsmiljöplan ska alltid upprättas enligt ”Arbetsmiljöplan (mall)” som finns till höger på sidan. Vid frågor tas kontakt med Kompetens ”Arbetsmiljöplan” till höger på sidan.

Konsulten utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och ska i sitt arbete även upprätta en arbetsmiljöplan.

Utsedd BAS-P ska även uppfylla övriga krav som följer av 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete samt övriga föreskrifter som kan vara tillämpliga.

Dokument
Kontakter