Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Växter får ej tas upp för plantering innan de är helt avmognade. Rekommenderad upptagningstid är senare delen av november. Vissa arter är speciellt känsliga, som till exempel Acer (lönn), Carpinus (avenbok), Fagus (bok), Quercus (ek) Corylus colurna (trädhassel). Alla dessa ska dessutom planteras med klump. Vid beställning av växter bör man speciellt säga till om sen upptagning för dessa. De kan visserligen planteras mycket sent på hösten/vintern, men bör företrädesvis planteras på våren, liksom Betula (björk), Salix (pil), Populus (poppel), Juglans (valnöt), Larix (lärk), Magnolia med flera.

Barrväxter planteras under tidig höst, helst ej senare än mitten av september.