Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd för mer information se dokument ”Stadens träd” till höger på sidan. Se även dokument ”Rekommenderade träd 2020-2025” för vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter. Se även ”Parker och naturområden. Handbok för ett varierat växt- och djurliv” och ”Grova träd” till höger på sidan.

För instruktioner kring utformning av vegetationsytor se 12TA Projektering av vegetationsytor
För instruktioner kring anläggning av vegetationsytor se 13Q Anläggning av vegetationsytor
För information om begrepp och definitioner för vegetationsytor se 12TC Begrepp och definitioner för vegetationsytor