Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Fästelement

Fästelement väljs normalt varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009. Kompletterande målning erfordras för att uppfylla korrosivitetsklass C5-M. Dock används syrafast kvalitet i vissa fall enligt nedan samt i speciellt utsatta miljöer som konstruktioner i vatten eller tunnlar med mera. Fästelement för förankring av bärande konstruktionsdelar mot betong, exempelvis stålkonsoler för gångbanor, väljs med fördel i syrafast kvalitet.

Vid infästning av aluminiumprofiler används alltid syrafast kvalitet på fästelementen samt även gummiduksmellanlägg mellan stål och aluminiumprofilerna. Ska trä infästas mot stål läggs mellanlägg av EPDM-gummi eller bitumenmatta som fuktspärr.

I förbandsytor mellan betong och stål, exempelvis stålkonsoler på vertikala betongväggar, kan en tunn gummiduk 1-2 mm läggas som tätning och skydd för ytbehandlingen.

 

Ingjutningsgods

Vid ingjutning av varmförzinkade ståldetaljer i betong av typ räckesståndare och ytvattenbrunnar till broar förstärks rostskyddet med extra målning av ingjuten del samt ca 100 mm upp ovan betongytan.

 

Förslag till kompletterande målning:  

  • Rengöring och avfettning
  • Svepblästrad till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G)
  • Järnglimmerpigmenterad epoxi, 2×100 μm