Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Fästelement

Fästelement väljs normalt varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009. Kompletterande målning erfordras för att uppfylla korrosivitetsklass C5-M. Dock används syrafast kvalitet i vissa fall enligt nedan samt i speciellt utsatta miljöer som konstruktioner i vatten eller tunnlar med mera. Fästelement för förankring av bärande konstruktionsdelar mot betong, exempelvis stålkonsoler för gångbanor, väljs med fördel i syrafast kvalitet.

Vid infästning av aluminiumprofiler används alltid syrafast kvalitet på fästelementen samt även gummiduksmellanlägg mellan stål och aluminiumprofilerna. Ska trä infästas mot stål läggs mellanlägg av EPDM-gummi eller bitumenmatta som fuktspärr.

I förbandsytor mellan betong och stål, exempelvis stålkonsoler på vertikala betongväggar, kan en tunn gummiduk 1-2 mm läggas som tätning och skydd för ytbehandlingen.

 

Ingjutningsgods

Vid ingjutning av varmförzinkade ståldetaljer i betong av typ räckesståndare och ytvattenbrunnar till broar förstärks rostskyddet med extra målning av ingjuten del samt ca 100 mm upp ovan betongytan.

 

Förslag till kompletterande målning:  

  • Rengöring och avfettning
  • Svepblästrad till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G)
  • Järnglimmerpigmenterad epoxi, 2×100 μm

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.