Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

För ritningars format, se 12DA1 Format.

För numrering av ritningar, se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Där det finns en mallfil (.dwt) för ändamålet ska den användas. Filen ska levereras med den specificerade lagerstrukturen i mallen, se 1EA Instruktion ritningsmallar samt 1BA Gällande standardritningar

Gällande namnrutor ska alltid användas, se 1BA Gällande standardritningar avsnitt ”Ritningsmallar” samt 1EA Instruktion ritningsmallar.

Alla ritningar ska vara märkta med den version av Teknisk Handbok som projektet använder. Det finns ett attribut i mallarna för namnrutor där version fylls i.

Linjer, symboler och linjetyper ska, för ledningar, i möjligaste mån vara i enlighet med kapitel 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala samlingskartan och i enlighet med ”Bygghandlingar 90” för övriga ritningar.