Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Siktområdet bör för varje tillfart ha sådan sikt att en förare på väg mot korsningen kan se inkommande fordon från närmaste föregående tillfart. Föraren ska också se cyklister på cykelbanan på väg mot egna tillfarten.

Det finns normalt inte behov av att se tvärs genom rondellen.

Utformningen ska bidra till att rikta fordonsförarens uppmärksamhet mot gång- och cykelpassagerna.